Katecheza 4 – o odpustach

Katecheza 4 – o odpustach – ks. Łukasz Kadziński -12 III 2013

Dar odpustu ukazuje pełnię miłosierdzia Bożego, które ujawnia się przede sposobność, aby raz jeszcze przypomnieć wiernym katechezę o odpustach.

Nagranie video z katechezy.

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.