Krystyna Długosz-Kurczabowa

Krystyna Długosz-Kurczabowa (ur. 13 kwietnia 1940, zm. 14 września 2016) – polski filolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Zajmowała się gramatyką historyczną języka polskiego, polskim językiem religijnym, translatoryką biblijną. Pracowała w Instytucie Filologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1962 roku ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i od tego też roku rozpoczęła pracę dydaktyczną na tej uczelni. Należała do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Towarzystwa Kultury Języka. Zajmowała się m.in. przekładami biblijnymi.  Zmarła 14 września 2016 roku.


Msza św. pogrzebowa została odprawiona w Parafii św. Wyznawców o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego w Warszawie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Proboszcz Dariusz Kowalski, a homilię wygłosił ks. Henryk Michalak.

22 września 2016 r. – Msza św. (Słowo wstępne)- ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

22 września 2016 r. – Msza św. – homilia ks. Henryk Michalak

 

21 września 2016 roku – POGRZEB


13 luty 2016 – Złote gody Krystyny Długosz i Józefa Kurczaba

19 stycznia 2016 –  „W Świetle Słowa Bożego” – video

26 stycznia 2016 – „W Świetle Słowa Bożego”  – video