4 MIESIĄC NOWENNY

Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

________________________

10 stycznia 2015

10 stycznia 2015 – Msza św. (Soboty Królowej Polski) – homilia ks. Łukasz Kadziński

27 grudnia 2014

27 grudnia 2014 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

_______________________

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.