Archiwum dzienne: 11.06.2022

11 czerwca 2022 Sobota, X Tydzień zwykły Rok C, II

Wspomnienie św. Barnaby, apostoła EWANGELIA (Mt 10, 7-13) Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów:«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w […]