Archiwum dzienne: 03.08.2019

11 sierpnia 2019 – Niedziela, XIX Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA DŁUŻSZA (Łk 12,32-48) Gotowość na przyjście Pana Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie […]

3 sierpnia 2019 – Sobota, XVII Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA  (Mt 14,1-12) Śmierć Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: „To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim”. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona […]