JUBILEUSZE

JUBILEUSZ ‚święcenie rocznicy jakiegoś wydarzenia’. Wyraz ogólnosłowiański (por. czes. jubileum, słowac. jubileum, ros. jubiléj, ukr. jubiléj, sch. jubilëj) i europejski (por. łac. iubilaeum, grec. ioubelaios, niem. Jubiläum, franc. jubilé, ang. jubilee). U podstawy tych wyrazów znajduje się hebr. jobel ‚róg barani’. W czasach mojżeszowych grą na baranich rogach specjalnej melodii ogłaszano uroczyście pięćdziesiąty rok, czyli półwiecze. Zgodnie z żydowską tradycją był to okres szczególnie uprzywilejowany – następował bowiem po siedmiu okresach siedmioletnich, zwanych też latami szabatowymi. Prawodawstwo judajskie przewidywało m.in. pozostawianie odłogiem ziemi, uwolnienie osób zaprzedanych w niewolę na skutek zadłużenia, powrót nieruchomości ziemskich do pierwotnych właścicieli. Praktykę obchodzenia jubileuszów, lecz w innym wymiarze, w wymiarze duchowym, tzn. jako rok łask duchowych obchodzi Kościół katolicki od czasów papieża Bonifacego VIII, który co setny rok ustanowił rokiem jubileuszowym, zwany też rokiem świętym. Papież Klemens VI skrócił ten okres do 50 lat, papież Urban IV do 30, a od 1470 r. uroczystości roku świętego obchodzi się co 25 lat. Przyjęła się też praktyka obchodzenia jubileuszy w życiu prywatnym, społecznym; świętowanie ważnych rocznic wielkich wydarzeń, zasłużonych osób. W języku polskim jubileusz aż do XVIII w. był wyrazem z zakresu terminologii kościelnej, jego synonimem było miłościwe lato; w języku ogólnym od XIX w.; są jubileusze srebrne, złote, platynowe.

W życiu prywatnym, rodzinnym i wspólnotowym najczęściej są obchodzone jubileusze święceń kapłańskich oraz jubileusze małżeństwa. Jeszcze w 2. połowie ubiegłego wieku jubileusz 50-lecia małżeństwa był uroczyście określany mianem złote gody, ponieważ gody znaczyły ‚wesele, uczta’. Gody to także staropolska (do dziś zachowana w niektórych gwarach) nazwa własna świąt Bożego Narodzenia (bądź całego okresu od Bożego Narodzenia do Trzech Króli). oprac. dr Krystyna Długosz-Kurczabowa


12 lipca 2020 – 55. Rocznica Sakramentu Małżeństwa Jadwigi i Romana Gajownik

9 września 2018 – Jubileusz 50-lecia małżeństwa Anny i Wiktora Hermanów 

26 czerwca 2016 – 50. Rocznica Sakramentu Małżeństwa Państwa Krystyny i Zbigniewa Kotlińskich

13 luty 2016 – Złote gody Krystyny Długosz i Józefa Kurczaba

6 stycznia 2016 – Jubileusz Małżeństw

6 stycznia 2015 – Jubileusze małżeńskie 

2 marca 2014 – Jubileusz 102-lecia URODZIN PANI MARTY ANNY PAŹDZIERSKIEJ

15 czerwca 2013 – Srebrny Jubileusz Parafii

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.