Drogowskazy

EWANGELIA Łk 14, 25-33

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

___________________________

4 listopada 2015 – Msza św.  – homilia ks. Dariusz Kowalski

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być uczniem Jezusa Chrystusa…

Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem…
Na świecie Bóg  nie ma żadnej konkurencji. Dla Boga konkurentem nie jest mój ojciec, nie jest moja matka, mąż, żona, przyjaciele…  mało tego dla Boga ja sam nie jestem ani partnerom, ani konkurentem… Jeśli chodzi o miłość Boga do człowieka, jeśli odważymy się ją odnieść do miłości matki do dziecka, to ta miłość matki do dziecka w konfrontacji z miłością Boga do człowieka.. nie da się przyrównać…  Miłość Boga, wierność miłości Boga  do człowieka jest tak niewyobrażalna, że jeśli odniesiemy ją do miłości ludzkiej.. najbardziej szlachetnej… jest nieporównywalna i  w tym kontekście warto  spojrzeć na to zdanie, że Bóg nie ma na tym świecie żadnej konkurencji…

_________________________________

Małżeństwo i rodzina w kontekście obrad Synodu

_____________________________________________

Pan jest mocą swojego ludu…

kaplica Jezu ufam

 

Recepta na życie wieczne…

Trzeba codziennie ćwiczyć…   aby wzrastać w życiu nadprzyrodzonym.

 

 

 3 marca 2014 – homilia ks. Dariusz Kowalski (fragm.)

Ks. Proboszcz Dariusz Kowalski
_________________________________

Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli… (Pwt 30,18)

HostiaKażdy kontakt z Jezusem Chrystusem to dla nas szansa do tego, aby z powrotem odzyskiwać godność dziecka Bożego...konfesjonał

Ks. Proboszcz Dariusz Kowalski
_________________________________

Jak przygotować intencje na Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Matka Boża Nieustającej PomocyJeśli idziesz na modlitwę to koniecznie musisz wiedzieć, w jakiej intencji będziesz się modlił. Jeżeli ktokolwiek idzie do kościoła bez ściśle określonego celu, to marnuje czas na poszukiwanie intencji swej obecności w kościele. Zwłaszcza jeśli chodzi o taką naszą modlitwę, nasze spotkanie modlitewne, które charakteryzuje się wspólną modlitwą w intencji poszczególnych osób…

 

 

ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

_________________________________

OŁTARZ

ołtarzNie można oddzielić krzyża od ołtarza.
Dla Jezusa Chrystusa Krzyż,na którym zawisło Jego Ciało, stał się ołtarzem…
I Ciało Jezusa Chrystusa stało się ołtarzem, na którym składa On ofiarę miłości Bogu Ojcu, który jest w niebie…

Jeżeli nasze ciało jest czasami dotknięte jakimiś niedogodnościami, czyli takim codziennym krzyżem, czy to jest konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, czy nie można wstać z łóżka, bo choroba nie pozwala, pamiętajmy, że nasze ciało, tak jak Jezusa Chrystusa, nie jest przekleństwem, ale jest ołtarzem, na którym mamy składać miłe Bogu ofiary …

 

ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

_________________________________

Otwórzmy Pismo Święte

Pismo ŚwięteBardzo Was proszę, abyście w Adwencie i nie tylko, otworzyli Pismo Święte

…Boże powiedz mi, o co Ci tak w tym fragmencie Objawienia chodzi…

Przyrzekam Wam, że to pytanie nie będzie bez odpowiedzi…

 

 

 

ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

_________________________________

Abyśmy byli apostołami Jezusa Chrystusa…

Na Dolnym Marymoncie wyrósł nam wspaniały Kościół obserwatorów, zamiast wspaniały Kościół apostołów. Pamiętajmy, że Kościół jest święty, katolicki i apostolski. Apostolski dlatego, że swoje życie opiera na nauce 12 Apostołów. Ale jednocześnie apostolstwo Kościoła polega na tym, że podejmuje on misje apostołowania. Podejmuje misje bycia Apostołem Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Nie obserwatorem Jezusa Chrystusa.

Warto sobie zrobić taki maleńki adwentowy rachunek sumienia ze swojej apostolskiej działalności. Czy rzeczywiście ja jestem częścią Kościoła katolickiego, który z natury rzeczy jest apostolski? Nie obserwatorski, ale apostolski.

ks. Proboszcz Dariusz Kowalski